Formand: Bent Andersen

Næstmand: Ole Jensen

  Kasserer: Knud Madsen

Bestyrelsesmedlem: Aase Ibsen 

Bestyrelsesmedlem: Margit Jensen 

Suppleant: Torben Hansen

Suppleant og Webside:

Svend-Erik Petersen

Bestyrelsen:


Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

Derudover vælges tre bestyrelsesmedlemmer - alle for 2 år.

Der vælges også to suppleanter, én bilagskontrollant samt én suppleant for sidstnævnte. Alle for 2 år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang under ansvar over for generalforsamlingen.

Vedtægter: se her


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes