Bliv medlem:


Enhver pensionist eller efterlønsmodtager kan opnå medlemskab i KBK 84.

 

Prisen er kr. 230,- om måneden med forfaldsdag den første mandag i måneden. Juli undtaget.

Kontingentet kan betales kontant hos bestyrelsen ved bordet eller via bankoverførsel:

 Nordea  Reg. 2366 konto 0810-383-747

Oplys altid klubnummer og navn!

 

Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel, af hensyn til banelejen.

 

Ved langvarig sygdom:

  1. Kan man vælge at betale halvt kontingent, for at bevare sin spilletid
  2. Man kan melde sig ud efter gældende regler, for at indmelde sig igen på en ledig spilletid.

 

Ekstraspil på ledige baner koster 25 Kr. pr spiller/time

 

Med venlig hilsen og velkommen

Bestyrelsen v. formand Bent Andersen